Siirry suoraan sisältöön

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa määritellään yksityisyyttä koskevat oikeutesi ja sitoumuksemme rekisterin pitäjänä henkilötietosi suojaamisessa.

1. REKISTERINPITÄJÄ
CCN Cruising Catamarans Oy (YachtsAgent)
Y-tunnus 1743652-1 (FI17436521)
Veneentekijäntie 16,
00210 Helsinki

2. REKISTERIASIAT JA YHTEYSHENKILÖ
YachtsAgent markkinointi- ja asiakasrekisteriasioista vastaava henkilö on CEO Timo Salminen Tel. +358 20 144 1740
Rekisteriä koskevat kysymykset tulee lähettää osoitteeseen contact@yachtsagent.com.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄ
YachtsAgent on tehnyt GDPR-lainsäädännön mukaiset sopimukset henkilötietojen käsittelystä alihankkijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa. Henkilötietojen käsittelijöillä on oikeus käsitellä sopimuksen mukaiseen liiketoiminta-alueeseen liittyviä asiakastietoja.

4. REKISTERIN NIMI
YachtsAgent markkinointi- ja asiakasrekisteri.

5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUDELLINEN PERUSTE
YachtsAgent toimii rekisterinpitäjänä silloin, kun YachtsAgent kerää henkilötietojasi sinusta asiakkaan tai liidin edustajana, YachtsAgent palvelusovellusten käyttäjänä tai työnhakijana.

Rekisteritietoja kerätään verkkosivustoilta www.yachtsagent.com, www.highfieldboats.fi, www.lagooncharter.fi ja www.lagoon.fi.

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen.

Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään asiakassuhteidemme hoitamiseen, YachtsAgentin tai sen yhteistyökumppaneiden kohdennettuun tiedottamiseen, suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimuksiin tai muihin näihin rinnastettaviin toimiin. Tämän lisäksi saatamme käsitellä henkilötietojasi palveluidemme kehittämiseen ja tietoturvaan liittyen.

Edellä kuvattujen henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on YachtsAgentin liiketoimintaan liittyvät intressit, jotka eivät ole ristiriidassa yksityisyyttä koskevienoikeuksiesi kanssa.

6. SÄILYTTÄMINEN
Henkilötietojasi säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista rekisterissä määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi ja sovellettavien lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi.
Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Poistamme keräämämme henkilötiedot sen jälkeen, kun niitä ei enää tarvita.

7. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää tyypillisesti seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Kiinnostus yrityksen palveluita tai tuotteita kohtaan
  • Asiakassuhdetta koskevat tiedot (esimerkiksi laskutus-ja maksutiedot,tuote-ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot)

Rekisterissä voi olla myös muita yllämainittuihin tietoihin rinnastettavia tietoja. Rekisteriin tallennetaan esimerkiksi tietoja asiakassopimuksista, sekä asiakaspalvelu- ja projektityön aikana asiakkaan ilmoittamia tietoja, historiatietoa menneistä tapahtumista (yhteydenotto-, tarjous-, palaveri- ja kokoustietoa).
Rekisterinpitäjänä YachtsAgent ei käsittele arkaluontoisia henkilötietojasi.

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin tallennettavia tietoja kerätään henkilöltä itseltään muuan muassa rekisterinpitäjän verkkosivuilla (yhteydenottolomakkeet, materiaalilataukset, uutiskirjeen tilauslomakkeet, tapahtumiin ilmoittautumiset), sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, käyntikorteista, asiakastapaamisissa ja muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Rekisteriin kootaan tietoja myös yleisesti saatavilla olevista lähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä ja ulkopuolisilta palveluntarjoajilta.

9. TIETOJEN LUOVUTUKSETJA TIETOJEN SIIRTOEU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille. Rekisterinpitäjä voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietojasi käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötietosi säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

11. OIKEUTESI
Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei kuitenkaan voida poistaa. Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa. Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta perustetta. Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön meille osoitteeseen: info@yachtsagent.com. Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tästä: http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html.

12. EVÄSTEET
YachtsAgent käyttää verkkopalvelussaan evästeitä. Katso ajankohtaiset tiedot evästeiden käytöstä.

Päivitetty 17.2.2022.