Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa määritellään yksityisyyttä koskevat oikeutesi ja sitoumuksemme rekisterin pitäjänä henkilötietosi suojaamisessa.

Viimeisimmät muutokset 23.6.2020.

1. Rekisterinpitäjä

CCN Cruising Catamarans Oy (YachtsAgent)
Y-tunnus 1743652-1
Veneentekijäntie 16,
00210 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Timo Salminen, +358 20 144 1740

Rekisteriä koskevat kysymykset tulee lähettää osoitteeseen contact@yachtsagent.com.

3. Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste

YachtsAgent toimii rekisterinpitäjänä silloin, kun YachtsAgent kerää henkilötietojasi sinusta asiakkaan tai liidin edustajana, YachtsAgent toimii palvelusovellusten käyttäjänä tai ylläpitäjänä.

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen.

Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään asiakassuhteidemme hoitamiseen, YachtsAgentin tai sen yhteistyökumppaneiden kohdennettuun tiedottamiseen, suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimuksiin tai muihin näihin rinnastettaviin toimiin. Tämän lisäksi saatamme käsitellä henkilötietojasi palveluidemme kehittämiseen ja tietoturvaan liittyen.

Edellä kuvattujen henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on YachtsAgentin liiketoimintaan liittyvät intressit, jotka eivät ole ristiriidassa yksityisyyttä koskevien oikeuksiesi kanssa.

4. Säilyttäminen

Henkilötietojasi säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista rekisterissä määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi ja sovellettavien lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi.

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Poistamme keräämämme henkilötiedot sen jälkeen, kun niitä ei enää tarvita.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tyypillisesti seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Kiinnostus yrityksen palveluita tai tuotteita kohtaan

Rekisterissä voi olla myös muita yllämainittuihin tietoihin rinnastettavia tietoja. Rekisteriin tallennetaan esimerkiksi tietoja asiakassopimuksista, sekä asiakaspalvelu- ja projektityön aikana asiakkaan ilmoittamia tietoja.

Rekisterinpitäjänä YachtsAgent ei käsittele arkaluontoisia henkilötietojasi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavia tietoja kerätään henkilöltä itseltään muuan muassa rekisterinpitäjän verkkosivuilla (yhteydenottolomakkeet, materiaalilataukset, uutiskirjeen tilauslomakkeet, tapahtumiin ilmoittautumiset), sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, käyntikorteista, asiakastapaamisissa ja muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Rekisteriin kootaan tietoja myös yleisesti saatavilla olevista lähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä ja ulkopuolisilta palveluntarjoajilta.

7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille. Rekisterinpitäjä voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietojasi käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietosi säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

9. Oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei kuitenkaan voida poistaa.

Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.

Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta perustetta.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön meille osoitteeseen: contact@yachtsagent.com.

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tästä: http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html.